Prawo do odstąpienia od umowy

Art. 27 ustawy o prawach konsumenta

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

Przepis ten wydłuża termin na odstąpienie od umowy z 10 do 14 dni.

Osoba fizyczna, która dokonuje czynności niezwiązanej ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, ma 14 dni aby „unieważnić” zawartą umowę zawartą na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy. Nie musi w tym celu podawać jakichkolwiek przyczyn swojej decyzji, jak też nie może być z tego tytułu obciążana żadnymi kosztami za wyjątkiem:

  • kosztów transportu rzeczy przekraczających najtańszy zwykły koszt transportu oferowany przez przedsiębiorcę, jeśli konsument zdecydował się na taką formę (np. konsument zamiast kosztującego 5 złotych listu wybiera transport za pośrednictwem kosztującej 10 zł usługi świadczonej przez firmę kurierską),
  • kosztów odesłania zwracanej rzeczy do przedsiębiorcy,
  • kosztów już spełnionej usługi, jeśli została częściowo wykonana przed odstąpieniem (np. konsument zamówił 10 lekcji języka angielskiego u korepetytora. Lekcje są prowadzone codziennie. Jeśli odstępuje po 3 dniach, powinien zapłacić za 3 lekcje, które już zostały przeprowadzone).

Przy sprzedaży internetowej konsument będzie miała zatem teraz 14 dni na odstąpienie od umowy. Poniżej uregulowane są kwestie od kiedy i jak termin ten należy liczyć. Jeżeli konsument nie zostanie poinformowany o tym prawie, termin ten przedłuży się z obecnych trzech aż do dwunastu miesięcy-zgodnie z art. 29 niniejszej ustawy.

Przy sprzedaży treści elektronicznych, klient nie może odstąpić od umowy w 14-dniowym terminie, jeśli w tym czasie spełnianie świadczenia już się rozpoczęło za jego zgodą, czyli np. konsument otrzymał zakupioną aplikację. Jednak w tej sytuacji, podobnie jak przy sprzedaży rzeczy, reseller musi pamiętać o tym, aby poinformować kupującego o jego prawach. Jeżeli tego nie zrobi, nabywca będzie mógł odstąpić od umowy w ustawowym terminie, nawet jeśli już otrzymał zakupioną aplikację i ją uruchomił.

Warto dodać, że klient nie może zwrócić (odstąpić od umowy zakupu) oprogramowania sprzedawanego w zamkniętych pudełkach, jeżeli już otworzył opakowanie.

Wymiana, Zwrot

• Kupujący musi dodać do przesyłki dowód zakupów(paragon lub fakturę) wypełniony formularz oraz towar.

• W celu wymiany prosimy wcześniej poinformowaniu przez maila, żeby zarezerwować towar.

• Nie przyjmujemy przesyłek zwrotnych za pobraniem zwracamy koszty na konto.

• Formularz do zwrotu/wymiany towaru (koszty przesyłki zwrotu/wymiany towaru opłaca kupujący):

formularz do wypełnienia

 

Żeby reklamować towar proszę wypełnić piniższe zgłoszenie

zgloszenie_reklamacyjne

Nie podlegają gwarancji, zwrotu, wymianie

• Naturalne zużywanie się towarów

• Uszkodzenia mechaniczne

• Uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego doboru rozmiaru; dopasowania; brakiem właściwej pielęgnacji, konserwacji

• Uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem

Adres do zwrotu towaru:
FHU 7Dremsport
ul. Baczyńskiego 9a (magazyn 6)
35-210 Rzeszów